DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองกาฬสินธุ์44277629.55424600.00421525.002241,200.002241,200.002201,000.002221,100.00521420.00321700.002231,150.001234283.33526520.001171,700.00
 นามน080.00000.00020.00010.00000.00000.00000.00020.00000.00000.00010.00010.00010.00
 กมลาไสย1232,300.00010.00030.00020.00010.00000.00020.00050.00010.00010.00010.0014400.00020.00
 ร่องคำ020.00000.00000.00000.00000.00010.00010.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
 เขาวง419475.0012200.0016600.00010.00000.00000.00000.00010.00010.00000.00010.0023150.00040.00
 ยางตลาด21129614.29218900.0029450.00310333.3316600.0027350.00310333.331111,100.00315500.000100.001101,000.00080.00315500.00
 ห้วยเม็ก18800.00020.00000.00000.00010.00000.00010.00000.0011100.00010.00000.00000.00020.00
 สหัสขันธ์090.00000.00010.00010.00000.00010.00020.00000.00020.00010.00000.00010.00000.00
 คำม่วง3331,100.00010.00010.00040.00000.0012200.00020.00030.00010.00030.0018800.00030.0015500.00
 ท่าคันโท525500.00030.00010.0014400.0013300.00000.00010.00000.0022100.00020.00010.00010.0017700.00
 หนองกุงศรี3331,100.0012200.00020.00010.00040.0015500.00020.00030.00020.00010.00040.0014400.00030.00
 สมเด็จ4661,650.000120.00070.000100.00040.0013300.00010.00010.00020.0012200.0028400.00080.00080.00
 ห้วยผึ้ง210500.00010.00020.00000.00000.00000.00010.00010.00000.00000.00020.0023150.00000.00
 รวมทั้งหมด88642729.55866825.00755785.71658966.674431,075.00739557.14545900.00648800.00948533.333441,466.671670437.501162563.646641,066.67
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562