DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองอุดรธานี343501,029.41621350.00423575.003351,166.670310.001181,800.002291,450.00433825.002301,500.00324800.00534680.002321,600.002402,000.00
 กุดจับ3361,200.00010.00060.00000.00010.0014400.00000.00040.00030.00030.00030.0014400.0017700.00
 หนองวัวซอ3431,433.3313300.00050.00010.0014400.00050.00030.00030.00020.00000.000100.0013300.00040.00
 กุมภวาปี21167795.24416400.0028400.0016600.001171,700.001171,700.001141,400.00213650.000130.001111,100.001151,500.002211,050.00516320.00
 โนนสะอาด2231,150.0012200.00000.00040.00030.00040.00020.00020.00020.00000.00010.0012200.00010.00
 หนองหาน24129537.5028400.00210500.00513260.0018800.000110.0027350.00311366.67316533.331111,100.0019900.001141,400.00311366.67
 ทุ่งฝน1111,100.00010.00010.00000.00000.00010.00010.0011100.00000.00010.00010.00010.00030.00
 ไชยวาน525500.0013300.0014400.00010.00030.0012200.0012200.00020.00020.00010.00020.0013300.00000.00
 ศรีธาตุ0220.00040.00000.00010.00010.00010.00020.00040.00010.00000.00030.00020.00030.00
 วังสามหมอ1348369.2326300.00050.00030.0013300.00000.0024200.0014400.0014400.00020.00311366.6712200.0024200.00
 บ้านผือ19141742.11416400.00212600.000120.0026300.0019900.00210500.00214700.00215750.001111,100.00215750.00070.001141,400.00
 น้ำโสม951566.6727350.0014400.00030.00030.0023150.0026300.0014400.0014400.00020.00030.00070.00050.00
 เพ็ญ20130650.000120.0018800.00080.0028400.0019900.0015500.0026300.00412300.00212600.00518360.001141,400.001181,800.00
 สร้างคอม25250.0012200.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00020.0011100.00000.00
 หนองแสง37233.33010.00010.00000.00000.00010.00000.00000.00000.00000.0023150.0011100.00000.00
 นายูง18800.00000.00000.00020.00000.00000.00010.00000.00010.00010.00010.00000.0012200.00
 พิบูลย์รักษ์519380.00000.0024200.00030.00000.0013300.00000.00020.0012200.00000.00010.0012200.00020.00
 รวมทั้งหมด1651,215736.3624103429.171591606.679921,022.228881,100.00988977.781386661.5416103643.7514107764.29879987.5019132694.7414116828.5716130812.50
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562