DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองขอนแก่น87568652.87746657.144431,075.00745642.86953588.89645750.003401,333.33956622.22533660.00646766.671155500.001158527.27948533.33
 บ้านฝาง630500.0013300.00030.0014400.0015500.00010.00000.0011100.00000.00020.00010.0015500.0015500.00
 พระยืน0170.00020.00000.00020.00000.00000.00040.00010.00020.00010.00010.00020.00020.00
 หนองเรือ422550.0014400.00010.00000.00000.00020.00010.0013300.00020.00020.0014400.00000.0013300.00
 ชุมแพ17137805.881171,700.00420500.00040.00050.00090.00080.00317566.6717700.000100.0029450.0029450.00422550.00
 สีชมพู1455392.8624200.00040.00020.0023150.0018800.0014400.0017700.00020.0025250.0017700.0014400.0035166.67
 น้ำพอง3551,833.33050.0017700.00040.00010.00040.00020.00020.00030.00070.0026300.00060.00080.00
 อุบลรัตน์318600.00000.00000.0011100.0013300.00030.00010.00010.00010.00000.0013300.00030.00020.00
 บ้านไผ่1677481.2524200.0018800.0039300.0037233.33030.00030.00210500.0015500.0026300.00060.00060.00210500.00
 เปือยน้อย090.00010.00010.00020.00010.00000.00010.00000.00000.00010.00000.00010.00010.00
 พล22107486.360110.0023150.0027350.00312400.001101,000.0028400.0013300.00211550.00513260.001121,200.0019900.0028400.00
 แวงใหญ่1021210.0012200.00010.0012200.00000.0013300.00000.0012200.0034133.3312200.0013300.0011100.00010.00
 แวงน้อย313433.33030.0011100.00010.00000.00010.00020.00000.00010.00000.0012200.00010.0011100.00
 หนองสองห้อง850625.00040.0028400.00010.0016600.00020.00040.00050.0016600.00010.0045125.00020.00060.00
 ภูเวียง4531,325.00060.00020.00020.0018800.0027350.00040.00010.00010.00020.00060.0019900.00050.00
 มัญจาคีรี527540.00020.00000.00030.00020.00010.0014400.0011100.00010.00010.0038266.67020.00020.00
 ชนบท1262,600.00010.00010.00010.00030.00010.00010.00010.00010.00050.00020.0014400.00050.00
 เขาสวนกวาง524480.00020.0011100.00030.0012200.00000.00010.0012200.00060.00010.0013300.0012200.00010.00
 ภูผาม่าน18800.00000.00000.00000.00010.00000.00020.00020.00000.0011100.00010.00010.00000.00
 รวมทั้งหมด2091,317630.1415117780.0016104650.001593620.0022112509.0911100909.097901,285.7121115547.621386661.5417106623.5329134462.0720125625.0023135586.96
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 13 พฤศจิกายน 2562