DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองอุบลราชธานี62448722.582402,000.00841512.50430750.00852650.00735500.003381,266.672391,950.00415375.002331,650.00939433.33947522.22439975.00
 ศรีเมืองใหม่835437.50010.0012200.00060.0013300.0023150.00000.00000.0015500.00040.0013300.0012200.0016600.00
 โขงเจียม625416.67030.00000.0011100.0012200.0025250.00020.00010.00020.0012200.0013300.00020.00020.00
 เขื่องใน535700.00020.00010.00030.00020.0027350.00040.00010.00030.00020.00010.0036200.00030.00
 เขมราฐ5691,380.0015500.00040.00090.0026300.00020.00070.0016600.0016600.00050.00080.00050.00060.00
 นาจะหลวย426650.00030.00010.0014400.0024200.00040.00000.00010.00000.00020.00050.0012200.00000.00
 น้ำยืน769985.71090.00040.0014400.0016600.00040.0015500.00040.00211550.00040.0017700.00060.0015500.00
 บุณฑริก1567446.67070.00040.00040.0013300.00030.0017700.00030.00040.0029450.0049225.0056120.0028400.00
 ตระการพืชผล27156577.78212600.00214700.000120.00314466.6719900.00212600.00212600.00416400.00210500.00313433.33218900.00414350.00
 กุดข้าวปุ้น312400.00010.00020.00000.00020.00010.00000.00010.0011100.0023150.00010.00000.00000.00
 ม่วงสามสิบ2231,150.0012200.00040.00010.0014400.00010.00010.00020.00010.00040.00000.00020.00010.00
 วารินชำราบ32255796.882241,200.000180.002201,000.00324800.002241,200.001151,500.00219950.001151,500.00424600.00520400.00525500.00527540.00
 พิบูลมังสาหาร45291646.67532640.00320666.67327900.002221,100.00420500.00518360.00418450.00322733.33527540.001262,600.00727385.713321,066.67
 ตาลสุม1111,100.00010.00000.00010.00030.00010.00000.00000.0012200.00020.00000.00000.00010.00
 โพธิ์ไทร432800.00050.0011100.0014400.00010.00030.00020.0012200.00020.0012200.00020.00040.00040.00
 สำโรง0120.00000.00010.00010.00000.00000.00000.00000.00000.00020.00030.00020.00030.00
 ดอนมดแดง040.00010.00010.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00020.00000.00
 สิรินธร537740.00050.0012200.00010.00000.00020.00030.00040.00040.0012200.0027350.0013300.00040.00
 ทุ่งศรีอุดม040.00010.00000.00000.00010.00000.00020.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด2311,611697.40131541,184.6216120750.0013128984.6225149596.0020124620.0013116892.3112113941.6718109605.5620137685.0027147544.4434159467.6520155775.00
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 7 พฤศจิกายน 2562