DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองนครราชสีมา43408948.84635583.33327900.000420.00537740.003421,400.001262,600.00544880.00629483.3314400.001383,800.00943477.783411,366.67
 ครบุรี3642,133.3316600.00040.00070.00040.00080.00050.0012200.00020.00070.0017700.00030.00090.00
 เสิงสาง1272,700.0012200.00020.00040.00020.00010.00020.00010.00020.00030.00030.00020.00030.00
 คง217850.00010.00000.00010.00000.00000.00000.00010.00000.00020.00060.0023150.00030.00
 บ้านเหลื่อม0100.00000.00010.00000.00000.00000.00000.00030.00010.00000.00000.00030.00020.00
 จักราช216800.00010.00040.00000.00010.00000.00000.0012200.00010.00000.00030.0013300.00010.00
 โชคชัย1197881.82040.0014400.0015500.00214700.001111,100.00060.001121,200.00311366.67030.0018800.00050.001141,400.00
 ด่านขุนทด764914.29060.0016600.00210500.00020.00050.00020.00030.00000.00000.00211550.001111,100.0018800.00
 โนนไทย2452,250.0013300.00010.00040.00000.000100.00050.00030.00020.00040.00030.0015500.00050.00
 โนนสูง4751,875.000120.00080.00040.0016600.00040.0014400.0016600.00060.0016600.00060.00090.00040.00
 ขามสะแกแสง090.00010.00010.00000.00000.00000.00010.00010.00010.00000.00030.00000.00010.00
 บัวใหญ่101161,160.00070.00040.0029450.00090.000140.00090.00070.00070.001121,200.001111,100.00415375.00212600.00
 ประทาย536720.0014400.00030.00020.0017700.00010.00010.00020.0014400.0011100.00020.00050.0014400.00
 ปักธงชัย4471,175.0017700.00020.0014400.00030.00050.00050.0015500.0014400.00010.00040.00040.00030.00
 พิมาย101321,320.000110.000120.0018800.001161,600.001121,200.001151,500.0016600.00080.0016600.000180.0029450.00211550.00
 ห้วยแถลง3351,166.67020.0013300.00050.00030.00020.00060.00000.00030.0012200.0014400.00030.00020.00
 ชุมพวง1062620.00060.00050.0027350.00040.0016600.0016600.00050.0016600.0015500.0013300.00050.0034133.33
 สูงเนิน645750.00050.0035166.6724200.00040.00020.00030.00040.00020.00020.00030.0017700.00040.00
 สีคิ้ว2076380.0048200.00010.0015500.00060.00070.0025250.0014400.0022100.0013300.0028400.00215750.00512240.00
 ปากช่อง18145805.561141,400.0017700.0029450.0018800.00413325.00211550.00080.000140.001161,600.00218900.00213650.00214700.00
 หนองบุญมาก1444,400.00020.00060.00020.00070.00050.00020.00040.00020.00070.00020.0014400.00010.00
 แก้งสนามนาง1141,400.00020.00000.00040.00010.00000.0011100.00000.00010.00030.00010.00010.00000.00
 โนนแดง25250.00000.00000.00010.0011100.00000.00000.00000.00000.00000.00010.0011100.00010.00
 วังน้ำเขียว329966.6716600.0011100.00020.00010.00030.00000.00010.00040.00000.00040.0014400.00030.00
 รวมทั้งหมด1681,618963.1017145852.9411107972.7314139992.86121361,133.33101511,510.0091151,277.78121241,033.3314112800.00987966.67121671,391.6728173617.8620162810.00
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 8 พฤศจิกายน 2562