DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองจันทบุรี49342697.963331,100.00327900.00418450.00728400.00546920.00427675.00629483.33427675.001161,600.00534680.003331,100.00424600.00
 ขลุง410250.00000.00000.0011100.00000.00030.00010.00000.00000.00000.00010.00000.0034133.33
 ท่าใหม่836450.00040.00020.0011100.00000.0013300.0015500.0038266.67040.00010.00030.0012200.0013300.00
 โป่งน้ำร้อน431775.0014400.00020.0013300.00010.00020.00000.00020.00000.0013300.00030.0017700.00040.00
 มะขาม317566.67000.00010.0014400.00000.00010.0011100.00000.00010.00020.00030.00000.0014400.00
 แหลมสิงห์1111,100.0012200.00020.00000.00010.00010.00010.00020.00000.00000.00010.00000.00010.00
 สอยดาว1046460.00030.00000.0011100.0016600.0036200.0025250.00030.00030.00060.0015500.0024200.00040.00
 แก่งหางแมว742600.0011100.0016600.00030.00010.00030.0013300.0026300.0011100.00030.00060.0016600.00030.00
 นายายอาม824300.00000.00000.00000.0012200.0013300.0025250.0012200.00010.00030.0014400.0012200.0012200.00
 เขาคิชฌกูฏ0110.00020.00010.00000.00040.00000.00000.00010.00000.00000.00000.00030.00000.00
 รวมทั้งหมด94570606.38649816.674411,025.00931344.44943477.781068680.001148436.361253441.67537740.002341,700.00760857.14957633.331049490.00
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562