DoH Dashboard กรมอนามัย

หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
พื้นที่ รวมทั้งปี ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
เชียงใหม่4,7473,93582.891,2991,14788.301,3201,16988.561,08590583.411,04371468.46
ลำพูน1,49392561.9641328268.2837025869.7337020856.2234017752.06
ลำปาง2,4212,06785.3864760393.2059453489.9058251287.9759841869.90
แพร่1,28983664.8635326173.9431421769.1130919663.4331316251.76
น่าน1,9051,63986.0448342788.4148542287.0145840287.7747938881.00
พะเยา1,5031,19279.3143938687.9336632588.8034926074.5034922163.32
เชียงราย5,0563,18763.031,37391366.501,28887167.621,19076664.371,20563752.86
แม่ฮ่องสอน1,6751,35781.0142536485.6542136987.6544635078.4838327471.54
รวมทั้งหมด20,08915,13875.355,4324,38380.695,1584,16580.754,7893,59975.154,7102,99163.50

หมายเหตุ : B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดครบ 42 วันทั้งหมดในปีงบประมาณ (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR (BTYPE ไม่เท่ากับ 6)
A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
หมายเหตุ: คลอดครบ 42 วันในไตรมาสใดเป็นเป้าหมายในไตรมาสนั้นๆ

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563