DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2567
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขต 1217,75521,6219.93206,26020,78710.08178,84017,2589.6537,1223,2688.80
 เขต 2133,12013,45910.11128,63912,88510.02111,85710,6779.5528,8012,6189.09
 เขต 3116,00012,41410.70110,83511,84710.6994,3309,48210.0531,1923,0499.77
 เขต 4159,93718,81611.76157,18318,44311.73134,21115,25211.3640,2754,57611.36
 เขต 5207,82520,0819.66200,11219,5219.76172,05116,1789.4054,5224,5208.29
 เขต 6222,26921,5869.71218,98020,8959.54184,90217,5029.4756,3695,0658.99
 เขต 7202,15817,5658.69200,03317,7238.86172,52214,9558.6750,2754,0077.97
 เขต 8243,72620,7468.51236,79021,1928.95209,44417,2478.2368,1265,6998.37
 เขต 9341,26230,3338.89332,07830,1189.07286,88923,9168.3468,7045,5948.14
 เขต 10176,87614,6498.28172,59914,2898.28154,73412,1687.8636,2322,8037.74
 เขต 11217,55818,8378.66218,27618,8038.61202,60617,0398.4157,1454,6638.16
 เขต 12309,10021,4106.93307,22322,4967.32260,07518,3247.0566,9794,1876.25
 รวมทั้งหมด2,547,586231,5179.092,489,008228,9999.202,162,461189,9988.79595,74250,0498.40
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 22 กรกฎาคม 2567