DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ตลาด2,92434411.762,58925910.001,8371457.891,8121337.34
 เขวา497357.04677537.83320268.13227208.81
 ท่าตูม242218.68233187.73231198.23229208.73
 แวงน่าง489479.614215112.11427429.843303310.00
 โคกก่อ3643910.7185910.59365339.04356287.87
 ดอนหว่าน901415.565923.391041413.466745.97
 เกิ้ง733689.28292289.591351611.851051110.48
 แก่งเลิงจาน306237.523133310.543064213.732926.90
 ท่าสองคอน454337.27485377.63546356.41290186.21
 ลาดพัฒนา206115.34146149.59242114.551712011.70
 หนองปลิง2202511.36220188.181701911.181462114.38
 ห้วยแอ่ง2012311.441371913.871612113.042112511.85
 หนองโน238218.82184189.78117108.55185158.11
 บัวค้อ103109.713825.2670811.43671522.39
 รวมทั้งหมด7,06771410.105,8795619.545,0314418.774,2253658.64
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564