DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ในเมือง3,59649713.822,52034113.531,95823111.802,04923211.32
 มีชัย300206.67265166.0428451.7633515.15
 โพธิ์ชัย20483.92282196.74259166.1823872.94
 กวนวัน12732.3612910.7813210.7611810.85
 เวียงคุก360215.832503413.60218198.721151311.30
 วัดธาตุ441245.44368277.34306247.842523212.70
 หาดคำ44951.1142992.1042810.23500.00
 หินโงม209146.70200115.5019994.52172179.88
 บ้านเดื่อ410174.15369174.61362195.25326103.07
 ค่ายบกหวาน653203.06726152.0746751.0711676.03
 สองห้อง6476810.51622467.40625447.04399287.02
 พระธาตุบังพวน502132.59517173.29501203.99489204.09
 หนองกอมเกาะ34910.2927951.7938810.26000.00
 ปะโค29120.6926610.381853016.221883317.55
 เมืองหมี8711.1513710.732900.00100.00
 สีกาย14164.2613675.157411.3510022.00
 รวมทั้งหมด8,7667208.217,4955677.576,4154266.644,6014078.85
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564