DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ชุมแพ1,116474.211,201615.082,08621110.121,91820210.53
 โนนหัน28682.80291134.4729493.06286113.85
 นาหนองทุ่ม46481.7247691.8923352.15464122.59
 โนนอุดม28441.41284217.39241218.7123672.97
 ขัวเรียง485234.74461173.69453173.75240197.92
 หนองไผ่755202.65881536.02679202.95504234.56
 ไชยสอ19742.0320210.5020741.9315453.25
 วังหินลาด469214.48471183.82375133.47400.00
 นาเพียง385184.68347246.9232561.8515463.90
 หนองเขียด37041.08357123.36363133.58335164.78
 หนองเสาเล้า419255.97327113.3619673.5741640.96
 โนนสะอาด25751.9525720.7825393.56238145.88
 รวมทั้งหมด5,4871873.415,5552424.365,7053355.874,9493196.45
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564