DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ในเมือง3,0462327.623,1762558.032,8592117.382,7512288.29
 สำราญ493244.87437306.86456235.0423893.78
 โคกสี471449.342193616.443495916.911772011.30
 ท่าพระ909293.19880232.611,002242.401,055312.94
 บ้านทุ่ม645253.88647172.63648426.4824983.21
 เมืองเก่า1,227493.99816415.021,279574.46929818.72
 พระลับ540336.11550254.55470296.17453204.42
 สาวะถี905272.98882212.38673426.24478163.35
 บ้านหว้า415317.47394389.643814411.553724010.75
 บ้านค้อ861505.81860455.23813415.04483306.21
 แดงใหญ่49881.61447173.8049771.4130372.31
 ดอนช้าง30741.3029400.0028541.4022320.90
 ดอนหัน52671.33498163.21392215.3629182.75
 ศิลา1,250645.121,209796.531,024686.64888394.39
 บ้านเป็ด996121.2092090.981,000414.1089250.56
 หนองตูม35741.1234841.1535151.4235851.40
 บึงเนียม390153.853714010.783474412.681131210.62
 โนนท่อน3995012.534035413.403905213.332764315.58
 รวมทั้งหมด14,2357084.9713,3517505.6213,2168146.1610,5296045.74
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564