DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ในเมือง5,4704748.673,6843569.662,6682489.302,4842269.10
 ตั้งใจ265124.53264207.5819652.55145138.97
 เพี้ยราม425245.65404358.66356205.62371154.04
 นาดี595274.54584122.05561111.96270186.67
 ท่าสว่าง748283.74449184.01484193.93414122.90
 สลักได42510.2420262.9722973.064536.67
 ตาอ็อง549417.47386338.55342277.89371267.01
 สำโรง4486314.064657516.13388389.791892915.34
 แกใหญ่446194.26418153.5935351.4236661.64
 นอกเมือง45710222.32848374.3631951.5766181.21
 คอโค658192.89676101.4865460.9265471.07
 สวาย718496.8210998.2612175.7910365.83
 เฉนียง70160.86751141.86660131.97700.00
 เทนมีย์37861.59467112.36512122.3415342.61
 นาบัว504336.55515316.02467286.00379287.39
 เมืองที56630.53540122.22463306.48496357.06
 ราม54171.29486377.61453204.42501244.79
 บุฤาษี459143.05398287.0451920.3939492.28
 ตระแสง328185.4929441.3626520.75183126.56
 แสลงพันธ์422245.69333267.812993010.03531018.87
 กาเกาะ272114.0427082.9626982.9726631.13
 รวมทั้งหมด15,3759816.3812,5437976.3510,5785435.138,5054945.81
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564