DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นางรอง836698.252,51432412.892,29726211.412,09433315.90
 สะเดา635578.985746611.50574579.93472439.11
 ชุมแสง28551.75269207.4315374.5824283.31
 หนองโบสถ์469163.41421184.2834092.65265176.42
 หนองกง318134.09290124.14218115.0528872.43
 หนองไทร395205.06363123.3125293.572042813.73
 ก้านเหลือง296186.08297175.72236166.7825083.20
 บ้านสิงห์43481.84371143.77226177.52401215.24
 ลำไทรโยง337257.42417112.6438682.07366113.01
 ทรัพย์พระยา1,187998.34959586.05532326.02406235.67
 หนองยายพิมพ์254124.72269103.7226783.00237104.22
 หัวถนน287206.97196147.14286238.0412897.03
 ทุ่งแสงทอง2022110.40206199.22199168.04206178.25
 หนองโสน420327.62407225.41371256.74330247.27
 รวมทั้งหมด6,3554156.537,5536178.176,3375007.895,8895599.49
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564