DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองนครศรีธรรมราช9,7451,20512.3710,9421,47513.484,66761613.20000.00
 พรหมคีรี1,27213710.771,87324012.818839210.42000.00
 ลานสกา1,5611227.821,047827.83315288.89000.00
 ฉวาง2,49826910.772,57232212.521,79920011.12000.00
 พิปูน82914217.135548916.063437321.28000.00
 เชียรใหญ่1,43914410.011,47518512.54912859.32000.00
 ชะอวด4,0542636.495,1674178.072,9221956.67000.00
 ท่าศาลา8,0657869.758,35183610.015,39758910.91000.00
 ทุ่งสง7,19493112.946,92393813.552,79628310.12000.00
 นาบอน1,19813511.271,01912211.978699110.47000.00
 ทุ่งใหญ่3,02237412.383,18241613.071,26413911.00000.00
 ปากพนัง4,0863027.394,5504449.763,0512257.3716531.25
 ร่อนพิบูลย์2,3951717.142,5932077.982,1721687.73000.00
 สิชล4,1332746.634,1002816.852,9542638.90000.00
 ขนอม1,21515612.841,32620015.084426314.25000.00
 หัวไทร2,3732018.472,11423210.97872748.49000.00
 บางขัน2,2772109.222,5432379.321,7601478.35000.00
 ถ้ำพรรณรา1,067857.971,2631209.50682497.18000.00
 จุฬาภรณ์1,32717413.111,56321113.506608312.58000.00
 พระพรหม2,3682359.922,66929310.982,06424411.82000.00
 นบพิตำ1,69217210.171,92220010.41693568.08000.00
 ช้างกลาง7808310.647888110.28343257.29000.00
 เฉลิมพระเกียรติ877768.671,1811079.06623548.67000.00
 รวมทั้งหมด65,4676,64710.1569,7177,73511.0938,4833,8429.9816531.25
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤษภาคม 2565