DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสกลนคร8,7177478.578,8717378.317,8086057.756,0604928.12
 กุสุมาลย์1,5381519.821,80919710.891,4001198.50924889.52
 กุดบาก1,2211109.011,061837.827077210.187467710.32
 พรรณานิคม1,194867.201,4221248.721,025737.121,171897.60
 พังโคน2,40528211.732,27924210.621,89621011.081,74521912.55
 วาริชภูมิ1,6891689.952,11323411.071,31416912.861,33215011.26
 นิคมน้ำอูน415317.47443378.35505387.52330236.97
 วานรนิวาส5,3804418.205,0634528.934,0523929.673,75339610.55
 คำตากล้า1,66220512.331,60219111.921,4401238.541,2531128.94
 บ้านม่วง3,3623028.983,38235310.443,3172878.652,8312548.97
 อากาศอำนวย3,6413479.534,1193688.932,2972139.272,33423710.15
 สว่างแดนดิน9,3191,27513.688,7201,16713.387,9271,15514.578,1741,16514.25
 ส่องดาว1,2461139.071,08811410.48954677.021,1551018.74
 เต่างอย1,83420411.121,1391109.661,24712510.028499811.54
 โคกศรีสุพรรณ2,14728313.181,90624913.061,22812910.501,03011911.55
 เจริญศิลป์2,78638313.753,02741713.781,63816410.011,29313910.75
 โพนนาแก้ว2,0341718.411,57516110.221,224988.011,099867.83
 ภูพาน1,43620214.071,52522414.69969889.08843677.95
 รวมทั้งหมด52,0265,50110.5751,1445,46010.6840,9484,12710.0836,9223,91210.60
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564