DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองเลย4,5994199.115,12252210.194,4444329.724,2903788.81
 นาด้วง1,35514310.551,36314710.791,14412911.28867728.30
 เชียงคาน3,71145212.183,91946711.923,19836211.323,1122889.25
 ปากชม2,27830913.562,18428312.962,56638314.931,72517810.32
 ด่านซ้าย3,12842413.553,31046013.902,68133412.462,22529313.17
 นาแห้ว81312215.0171610314.397108812.396119014.73
 ภูเรือ1,397846.011,682925.471,129635.581,022454.40
 ท่าลี่1,54518812.171,62418311.271,75720611.721,25813110.41
 วังสะพุง5,02767313.395,40568812.734,93860412.233,97947011.81
 ภูกระดึง1,84529916.211,80524413.521,62216910.421,41216511.69
 ภูหลวง1,17315012.791,38214510.491,0641019.497449713.04
 ผาขาว2,69134312.752,47431512.732,06928613.821,89125513.48
 เอราวัณ1,3031168.901,34914410.671,26413510.681,44515010.38
 หนองหิน88511112.541,23618014.5699912012.0197313914.29
 รวมทั้งหมด31,7503,83312.0733,5713,97311.8329,5853,41211.5325,5542,75110.77
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564