DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองอุดรธานี12,7879387.3412,7059957.839,5017618.015,5334528.17
 กุดจับ3,30038511.673,28034610.553,0002819.372,25124811.02
 หนองวัวซอ1,70019111.242,48827110.891,41214210.061,34814510.76
 กุมภวาปี3,4883159.034,59847410.315,12168513.383,91650412.87
 โนนสะอาด3,08531810.312,8642709.432,7461746.342,1571999.23
 หนองหาน6,5145869.007,0615617.957,6304445.824,7763547.41
 ทุ่งฝน1,9231507.801,81619810.901,8851286.791,063928.65
 ไชยวาน2,00220610.291,9541829.311,84120110.921,11011210.09
 ศรีธาตุ2,4792409.682,5052309.182,1701908.761,4821177.89
 วังสามหมอ2,97731010.412,89233111.452,4732429.791,7001518.88
 บ้านดุง6,3365789.126,18565610.615,3374939.243,74738710.33
 บ้านผือ6,5665658.605,6994507.905,1993867.424,1213438.32
 น้ำโสม3,87142010.853,71042311.403,2582778.502,6722107.86
 เพ็ญ7,1455347.476,3144967.864,9523627.314,1232957.15
 สร้างคอม1,18115813.381,12615914.1286512714.68546539.71
 หนองแสง1,83620211.001,59117010.698669911.434305713.26
 นายูง1,4131057.431,338866.43818546.60950646.74
 พิบูลย์รักษ์1,30317713.581,43619013.23940768.094985611.24
 กู่แก้ว1,32414911.251,16012811.038859710.96851748.70
 ประจักษ์ศิลปาคม1,332926.911,2831017.871,2801138.83788708.88
 รวมทั้งหมด72,5626,6199.1272,0056,7179.3362,1795,3328.5844,0623,9839.04
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564