DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองขอนแก่น14,2357084.9713,3517505.6213,2168146.1610,5296045.74
 บ้านฝาง2,4731355.462,5781495.782,4451235.032,1511195.53
 พระยืน1,361936.831,392705.031,361413.011,279393.05
 หนองเรือ5,2844057.663,7561764.694,6302224.793,2581213.71
 ชุมแพ5,4871873.415,5552424.365,7053355.874,9493196.45
 สีชมพู3,9633789.543,7873619.533,7083228.684,0113979.90
 น้ำพอง4,8942935.994,7442525.313,9492005.062,3301195.11
 อุบลรัตน์2,49528111.262,4312379.752,1301376.431,9011186.21
 กระนวน4,4634049.054,5894028.763,7472125.662,7122007.37
 บ้านไผ่5,0464027.975,2843276.194,0932225.424,0922014.91
 เปือยน้อย1,35714310.541,2821239.59935879.3055510719.28
 พล5,8485018.574,6133076.663,8552235.784,7992966.17
 แวงใหญ่1,7221629.411,7361739.971,6081418.771,2951179.03
 แวงน้อย2,3131827.872,2401647.322,003713.541,5191036.78
 หนองสองห้อง3,4341343.903,4531404.053,295902.733,3531002.98
 ภูเวียง4,6344329.324,3973718.443,6622667.263,1022267.29
 มัญจาคีรี3,4092647.743,1132618.382,7702328.381,9471879.60
 ชนบท1,990994.972,1811366.241,744935.331,158675.79
 เขาสวนกวาง1,574976.161,6421146.941,6281157.061,4801057.09
 ภูผาม่าน1,107565.06951515.36972666.793624311.88
 ซำสูง1,5331449.391,30115311.761,25914011.121,13612110.65
 โคกโพธิ์ไชย1,27215612.261,4221238.651,30014711.311,197867.18
 หนองนาคำ1,1571079.251,09412211.151,175806.81657578.68
 บ้านแฮด1,475714.811,511795.231,466694.711,119544.83
 โนนศิลา1,197695.761,148736.361,117686.09993626.24
 เวียงเก่า8919610.77905738.07810597.28719567.79
 รวมทั้งหมด84,6145,9997.0980,4565,4296.7574,5834,5756.1362,6034,0246.43
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564