DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองชัยภูมิ10,0881,10410.9410,9801,15810.557,24875810.466,85583412.17
 บ้านเขว้า2,0801708.172,1561587.331,9571407.151,8121417.78
 คอนสวรรค์2,3982038.472,4982309.212,0131547.651,9381558.00
 เกษตรสมบูรณ์5,45182115.065,09075014.734,56359513.043,95550012.64
 หนองบัวแดง6,0685108.405,4794418.054,1453077.413,9042797.15
 จัตุรัส3,99940410.103,54035910.142,50329111.632,44930312.37
 บำเหน็จณรงค์2,72937813.852,36933113.971,89022912.121,52822014.40
 หนองบัวระเหว1,3211047.871,55816210.408959110.176596610.02
 เทพสถิต3,1462778.803,5023439.792,4902178.712,2822149.38
 ภูเขียว5,40457710.685,6185329.474,3604169.544,3194169.63
 บ้านแท่น1,429654.551,8861548.171,7731417.951,7061126.57
 แก้งคร้อ4,3293417.885,0264168.283,5813259.082,6892308.55
 คอนสาร3,62536410.043,26933310.192,7742117.612,5591525.94
 ภักดีชุมพล1,7241488.581,4851278.55997909.03951707.36
 เนินสง่า1,5051137.511,3571208.841,2841068.26947808.45
 ซับใหญ่91611212.231,00312912.86577539.195936711.30
 รวมทั้งหมด56,2125,69110.1256,8165,74310.1143,0504,1249.5839,1463,8399.81
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564