DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองร้อยเอ็ด10,9929778.8910,4357907.576,6462503.767,3502994.07
 เกษตรวิสัย5,8444517.725,8403986.824,4901202.674,1701283.07
 ปทุมรัตต์3,4043259.553,4542757.962,694381.412,855381.33
 จตุรพักตรพิมาน4,4353858.684,4813427.633,7382215.913,8512626.80
 ธวัชบุรี3,8591924.984,3261252.893,508752.143,589802.23
 พนมไพร3,9283899.903,5972085.782,9711083.642,8071404.99
 โพนทอง6,35065910.386,8554887.123,6671614.393,9621253.15
 โพธิ์ชัย3,7913308.703,56335910.082,099693.291,987532.67
 หนองพอก4,3173838.874,3513477.983,3181334.013,532972.75
 เสลภูมิ7,6015867.717,6235847.666,3403275.165,4271843.39
 สุวรรณภูมิ7,9377159.018,2157388.986,3303585.667,0904636.53
 เมืองสรวง1,35615011.061,40815110.72934353.75995343.42
 โพนทราย1,75420411.631,79822512.511,634613.731,381745.36
 อาจสามารถ4,1973648.674,2523037.132,705511.893,8052316.07
 เมยวดี1,65617610.631,51817311.401,211978.011,008666.55
 ศรีสมเด็จ2,34031313.382,13521910.261,315332.511,459553.77
 จังหาร2,28726711.672,40825010.381,8881528.052,3162219.54
 เชียงขวัญ1,6111609.931,53015810.331,167584.971,185584.89
 หนองฮี1,267816.391,288967.451,145534.631,102615.54
 ทุ่งเขาหลวง1,58918911.891,58216510.431,128524.611,146585.06
 รวมทั้งหมด80,5157,2969.0680,6596,3947.9358,9282,4524.1661,0172,7274.47
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563