DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสกลนคร10,0237707.689,8607797.908,5426637.769,1947918.60
 กุสุมาลย์2,4782269.122,31231413.581,98422211.192,3002299.96
 กุดบาก1,68022413.331,59725115.721,37314310.421,55621413.75
 พรรณานิคม2,1111306.161,7551247.071,9621477.491,529865.62
 พังโคน2,89531810.982,78837513.452,80339814.202,69739014.46
 วาริชภูมิ2,64831211.782,84935012.292,72533812.401,81929916.44
 นิคมน้ำอูน366133.55413225.33479234.80625406.40
 วานรนิวาส6,1305178.436,5735468.316,7395838.656,3485017.89
 คำตากล้า2,05025512.442,16132214.902,00627813.862,09429213.94
 บ้านม่วง4,86549310.134,08549212.043,96446611.764,30046910.91
 อากาศอำนวย3,7003599.702,7482167.861,9501537.851,9461487.61
 สว่างแดนดิน8,5011,04712.329,4481,15512.229,7941,17512.0010,7571,33712.43
 ส่องดาว1,2601199.441,4621449.851,3161118.431,22013010.66
 เต่างอย1,61318011.161,60618511.521,5961408.771,68518310.86
 โคกศรีสุพรรณ1,78323012.902,08425512.242,24822610.052,20323510.67
 เจริญศิลป์2,47529311.842,08725812.361,73919010.932,21941318.61
 โพนนาแก้ว1,8441669.001,64316910.291,73319611.311,87121511.49
 ภูพาน1,80820311.231,53119312.611,36619614.351,45317912.32
 รวมทั้งหมด58,2305,85510.0557,0026,15010.7954,3195,64810.4055,8166,15111.02
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562