DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองเลย8,9501,19313.338,7791,12812.858,4211,05912.588,3401,05912.70
 นาด้วง1,62120012.341,57020713.181,45517512.031,59119912.51
 เชียงคาน4,76753211.164,33548111.104,26148111.294,34254312.51
 ปากชม2,14227312.751,76623613.361,90225713.512,20527512.47
 ด่านซ้าย4,36647510.884,35553712.333,93946311.754,18350512.07
 นาแห้ว79413617.1392417018.4082716319.711,02018718.33
 ภูเรือ1,22122518.431,33326720.031,32121916.581,09723121.06
 ท่าลี่2,05329414.321,87823912.731,79723413.021,87325413.56
 วังสะพุง6,13389914.666,56990113.726,80197014.265,62475813.48
 ภูกระดึง1,98525412.801,84526614.422,06332515.752,33340617.40
 ภูหลวง1,68923313.801,75825914.731,63225315.501,67228316.93
 ผาขาว3,33965419.593,44562018.003,31458217.563,29352615.97
 เอราวัณ1,99220910.492,06923611.412,38225610.752,27127812.24
 หนองหิน2,06149524.021,98847824.041,93445723.631,64933820.50
 รวมทั้งหมด43,1136,07214.0842,6146,02514.1442,0495,89414.0241,4935,84214.08
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562