DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองอุดรธานี16,1151,2898.0013,1131,0968.3614,0811,0987.8014,0831,1147.91
 กุดจับ3,39441312.173,93248312.283,4093219.423,07835511.53
 หนองวัวซอ2,32927711.892,39027011.302,28128212.362,19723810.83
 กุมภวาปี4,64750610.896,21586713.955,47776613.996,43578012.12
 โนนสะอาด3,37739811.793,32541612.513,31438411.593,26941812.79
 หนองหาน6,48776311.766,97971910.307,0056999.987,61678110.25
 ทุ่งฝน1,81620811.452,08523111.081,91025013.091,96021010.71
 ไชยวาน2,38029812.522,25533714.942,10128513.561,89826113.75
 ศรีธาตุ2,49140916.422,43642417.412,78838213.702,80240914.60
 วังสามหมอ3,3533269.724,2954049.413,8463469.003,49737510.72
 บ้านดุง8,28095211.509,2101,02811.168,62597611.329,7191,02910.59
 บ้านผือ6,26965410.436,68776011.376,19871411.526,22463910.27
 น้ำโสม3,18441613.073,83549312.863,38246513.753,51347913.64
 เพ็ญ7,5926088.017,8266237.967,1744986.947,0175387.67
 สร้างคอม1,44316511.431,17118315.631,51919212.641,46520213.79
 หนองแสง1,97521210.731,89822511.852,12027112.782,03525512.53
 นายูง2,1211577.402,1561587.332,2891416.161,9241286.65
 พิบูลย์รักษ์1,18017114.491,14919516.971,04016315.6792618119.55
 กู่แก้ว1,01513713.501,11715814.151,03114013.581,18416313.77
 ประจักษ์ศิลปาคม1,085938.571,25613210.511,2181038.461,059948.88
 รวมทั้งหมด80,5338,45210.5083,3309,20211.0480,8088,47610.4981,9018,64910.56
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562