DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองชัยภูมิ11,5961,61513.9312,0241,60313.339,8941,22912.4211,0621,37012.38
 บ้านเขว้า2,83341314.582,98942814.322,87236912.852,85039113.72
 คอนสวรรค์2,76230711.123,07331910.382,5862339.012,5942148.25
 เกษตรสมบูรณ์5,73796116.755,8161,06918.385,5241,00418.185,6411,12820.00
 หนองบัวแดง5,72378713.756,19185513.815,25370813.485,49671713.05
 จัตุรัส4,04262415.443,99558714.693,73853414.293,56552514.73
 บำเหน็จณรงค์2,48243117.372,53444917.722,67546317.312,21540418.24
 หนองบัวระเหว719689.461,74028216.2194611912.58717709.76
 เทพสถิต4,00742610.633,76643111.443,43635710.393,78241611.00
 ภูเขียว6,18772911.786,48078312.085,76463511.026,12475412.31
 บ้านแท่น2,68031311.682,7222619.592,36627011.412,74632211.73
 แก้งคร้อ5,0414879.665,3205199.764,9744609.254,5523938.63
 คอนสาร3,48454815.734,08462615.333,54252114.713,79959115.56
 ภักดีชุมพล2,06524912.062,08629714.241,88721411.342,03326913.23
 เนินสง่า1,71723813.861,67521212.661,50719012.611,43319513.61
 ซับใหญ่1,11016915.231,32618113.651,07612211.341,06913712.82
 รวมทั้งหมด62,1858,36513.4565,8218,90213.5258,0407,42812.8059,6787,89613.23
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 พฤศจิกายน 2562