DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เมืองจันทบุรี36,4759312.5521,43958.786,39417.535,84416.021,8675.12
*ขลุง9,9735335.345,56355.781,84318.481,65716.613773.78
*ท่าใหม่15,9334212.649,60060.253,07619.312,24114.075953.73
*โป่งน้ำร้อน7,9453123.935,03963.421,30416.4197512.273153.96
*มะขาม6,0762053.372,65843.751,41923.351,38922.864056.67
*แหลมสิงห์5,4331622.981,93335.581,45626.801,49327.483897.16
*สอยดาว14,2485804.077,92555.622,75119.312,28716.057054.95
*แก่งหางแมว8,4156878.164,60554.721,43517.051,31915.673694.39
*นายายอาม7,2972042.803,18143.591,83925.201,65422.674195.74
*เขาคิชฌกูฏ6,5712634.004,33866.021,05316.0272411.021932.94
*รวมทั้งหมด118,3664,2983.6366,28156.0022,57019.0719,58316.545,6344.76
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563