DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI < 18.5
(A)
ร้อยละ
*เมืองนครศรีธรรมราช1,66724914.94
*พรหมคีรี4077518.43
*ลานสกา1,70925915.16
*ฉวาง1,72725714.88
*พิปูน6539815.01
*เชียรใหญ่5028316.53
*ชะอวด1,133978.56
*ท่าศาลา6,02693815.57
*ทุ่งสง4,4653968.87
*นาบอน2112712.80
*ทุ่งใหญ่2533614.23
*ปากพนัง2,22329513.27
*ร่อนพิบูลย์1872412.83
*สิชล380277.11
*ขนอม3188125.47
*หัวไทร92413915.04
*บางขัน17211.76
*ถ้ำพรรณรา886718.01
*จุฬาภรณ์96518919.59
*พระพรหม2553513.73
*นบพิตำ7629512.47
*ช้างกลาง479367.52
*เฉลิมพระเกียรติ2584015.50
*รวมทั้งหมด26,4073,54913.44
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5

วันที่ประมวลผล: 24 พฤษภาคม 2565