DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เมืองนครราชสีมา8,97894610.543,92343.701,54317.191,74419.438229.16
*ครบุรี1201210.004840.001613.332319.172117.50
*เสิงสาง6169.842642.6269.841524.59813.11
*คง7114.29342.86114.29114.29114.29
*บ้านเหลื่อม2964715.8813846.624515.203712.50299.80
*จักราช70914420.3134148.109513.407610.72537.48
*โชคชัย4667616.3119742.275411.598217.605712.23
*ด่านขุนทด5448916.3625146.146712.327313.426411.76
*โนนไทย4957615.3524549.49499.906913.945611.31
*โนนสูง15195.969965.561711.2674.641912.58
*ขามสะแกแสง10110.00220.0000.00330.00440.00
*บัวใหญ่4796212.9422747.396513.578016.70459.39
*ประทาย400.00250.0000.00250.0000.00
*ปักธงชัย1,41122916.2362444.2216611.7623716.8015510.99
*พิมาย5607212.8626146.617813.939016.075910.54
*ห้วยแถลง4175412.9524759.235513.19399.35225.28
*ชุมพวง36616.672261.1138.3338.3325.56
*สูงเนิน5,88178313.312,95950.3172612.3484014.285739.74
*ขามทะเลสอ1422416.905337.321711.972920.421913.38
*สีคิ้ว4466514.5720846.645111.436715.025512.33
*ปากช่อง1,93537619.431,05154.3220210.441829.411246.41
*หนองบุญมาก5437814.3627149.916411.799016.57407.37
*แก้งสนามนาง9111.11444.44222.22222.2200.00
*วังน้ำเขียว400.00125.00125.00250.0000.00
*เมืองยาง400.00375.0000.00125.0000.00
*พระทองคำ1,2291189.6083467.8616013.02867.00312.52
*บัวลาย1672816.777343.711911.383118.56169.58
*สีดา100.0000.0000.001100.0000.00
*เฉลิมพระเกียรติ1,04217216.5156554.221009.6013312.76726.91
*รวมทั้งหมด26,1473,47513.2912,67848.493,60213.784,04515.472,3478.98
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564