DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เมืองจันทบุรี3634211.5714539.946016.537420.394211.57
*ขลุง2015.001155.00210.00420.00210.00
*ท่าใหม่2683312.3111041.043914.555319.783312.31
*โป่งน้ำร้อน3,06140913.362,19071.5531910.421103.59331.08
*มะขาม1883518.628746.282111.172412.772111.17
*แหลมสิงห์3226.251340.6326.25618.75928.13
*สอยดาว1,27321616.9774258.2915111.861148.96503.93
*แก่งหางแมว1381611.596950.002316.671813.04128.70
*นายายอาม10776.544743.931514.021816.822018.69
*เขาคิชฌกูฏ40615.001947.50820.00410.0037.50
*รวมทั้งหมด5,49076713.973,43362.5364011.664257.742254.10
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564