DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หน้าพระธาตุ19121.0518521.0821531.40000.00
 วัดหลวง6534.626023.331700.00000.00
 บ้านเซิด25493.54260186.92228177.46000.00
 นาเริก42792.11402235.72476357.35000.00
 หมอนนาง5295410.2149340.81487122.46000.00
 สระสี่เหลี่ยม11754.278100.009955.05000.00
 วัดโบสถ์6700.007600.007222.78000.00
 กุฎโง้ง1,53625516.602,35532913.972,53639915.73000.00
 หัวถนน309154.85288206.94283165.65000.00
 ท่าข้าม13942.8813332.2612643.17000.00
 หนองปรือ24983.2124331.2326910.37000.00
 หนองขยาด23710.4223400.0023500.00000.00
 ทุ่งขวาง17521.1415900.0016000.00000.00
 หนองเหียง472112.3324020.8340671.72000.00
 นาวังหิน3333711.11331309.063145116.24000.00
 บ้านช้าง1842915.761783921.911665331.93000.00
 โคกเพลาะ3925.132827.146834.41000.00
 ไร่หลักทอง962526.04862529.07873337.93000.00
 นามะตูม11965.0411443.5112032.50000.00
 รวมทั้งหมด5,5384778.615,9465068.516,36464410.12000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 25 มิถุนายน 2565