DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ทุ่งสมอ2162913.432063014.562123616.981993417.09
 แคมป์สน206188.74239166.6918294.9517852.81
 เขาค้อ1,17621918.621,06222120.8183615518.545479717.73
 ริมสีม่วง882123.86991212.122229.09831012.05
 สะเดาะพง1111513.511142925.44981414.2927933.33
 หนองแม่นา1552616.771583522.15872629.89812227.16
 เข็กน้อย70015021.431,82273640.401,87454629.144648618.53
 รวมทั้งหมด2,65247818.023,7001,07929.163,31178823.801,57926316.66
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 พฤศจิกายน 2564