DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ท่าโรง1,2531058.381,1481079.321,065676.29682517.48
 สระประดู่531326.03419184.30402133.23348133.74
 สามแยก2674416.48341247.0425541.57356318.71
 โคกปรง4955711.525236312.054268319.484006015.00
 น้ำร้อน25811143.0233217853.611457954.481216352.07
 บ่อรัง5808815.1778419925.3861112921.1164015524.22
 พุเตย3616618.286128113.24457306.562424619.01
 พุขาม316288.86260238.8511886.78212188.49
 ภูน้ำหยด2575922.962555923.141574629.301363425.00
 ซับสมบูรณ์2315122.081905327.892063316.021972512.69
 บึงกระจับ3176721.143268626.382753813.821732112.14
 วังใหญ่263207.60134139.70170148.2459813.56
 ยางสาว3275817.743765213.834446013.51217104.61
 ซับน้อย3617219.94322257.76273217.69341298.50
 รวมทั้งหมด5,81785814.756,02298116.295,00462512.494,12456413.68
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 พฤศจิกายน 2564