DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ในเมือง1,57724315.411,19515913.317539913.1556916.07
 ตะเบาะ287258.7112686.35250197.6011765.13
 บ้านโตก3466919.94140107.141672514.971392719.42
 สะเดียง4185613.405776611.44473459.514847515.50
 ป่าเลา257249.343878020.67255145.492362410.17
 นางั่ว4895310.844985410.841681810.711042625.00
 ท่าพล6237411.885747312.725707613.33558549.68
 ดงมูลเหล็ก364102.75372225.91165116.67166116.63
 บ้านโคก3715113.754355312.183574312.043283510.67
 ชอนไพร35810027.933539928.052155726.511945628.87
 นาป่า4349421.6646911724.9543311626.791311712.98
 นายม2773914.082733412.45233198.15210136.19
 วังชมภู490377.55555437.755236712.814304911.40
 น้ำร้อน188168.51196189.18162148.64114119.65
 ห้วยสะแก2653011.322712810.332493012.05289279.34
 ห้วยใหญ่2832910.253624913.542633613.692363916.53
 ระวิง3396218.293456518.843808522.37871921.84
 รวมทั้งหมด7,3661,01213.747,12897813.725,61677413.783,87949812.84
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 พฤศจิกายน 2564