DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หางดง1,16927823.781,12727124.0569911316.176039716.09
 หนองแก๋ว1472013.61156159.621441711.811592012.58
 หารแก้ว10587.629788.2510243.929744.12
 หนองตอง2303615.652553614.122212913.122243314.73
 ขุนคง1945829.902456727.351826234.071716437.43
 สบแม่ข่า8256.108067.509688.3388910.23
 บ้านแหวน441194.3129251.7120420.98257103.89
 สันผักหวาน2183013.762573413.232363816.102264218.58
 หนองควาย334339.88340267.65339175.01415235.54
 บ้านปง405256.17348154.31334144.1929072.41
 น้ำแพร่1944623.712022612.872062210.68278196.83
 รวมทั้งหมด3,51955815.863,39950914.972,76332611.802,80832811.68
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564