DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สันทรายหลวง1764022.731905026.321864122.041834625.14
 สันทรายน้อย34313539.3634212737.1333212537.6530212340.73
 สันพระเนตร4624.351322115.911062018.871021110.78
 สันนาเม็ง134118.212143817.76211178.06211209.48
 สันป่าเปา1321410.61125129.6012597.2012953.88
 หนองแหย่ง1832915.851812714.921572214.011872915.51
 หนองจ๊อม72811.113508624.573068427.456087812.83
 หนองหาร89917619.5879115920.107849812.5074810313.77
 แม่แฝก2643814.392704617.042884615.972825318.79
 แม่แฝกใหม่419337.883383811.243393811.213585415.08
 เมืองเล็น1513422.521323022.731522919.081293023.26
 ป่าไผ่47410822.7847411824.8945510021.984898116.56
 รวมทั้งหมด3,29362819.073,53975221.253,44162918.283,72863316.98
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564