DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เวียง2,23043519.512,46953321.592,36252622.271,79545425.29
 ม่อนปิ่น6528613.1962711718.666238012.84645578.84
 แม่งอน5858815.045966711.24517428.12551509.07
 แม่สูน549376.74550417.45417317.43453408.83
 สันทราย275217.643144915.61269248.92258259.69
 แม่คะ3625515.1962210817.366008113.506708512.69
 แม่ข่า301258.31333236.913113310.613283310.06
 โป่งน้ำร้อน1585434.181574931.211544931.822227232.43
 รวมทั้งหมด5,11280115.675,66898717.415,25386616.494,92281616.58
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564