DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เชียงดาว98117417.741,14516514.411,03514113.6280113416.73
 เมืองนะ93230132.3097824925.464414610.431,13123120.42
 เมืองงาย183179.2918494.89182105.4919584.10
 แม่นะ3368124.113156620.953055718.693017023.26
 เมืองคอง1331712.78182105.4916800.0015700.00
 ปิงโค้ง4815010.4073110714.6469410915.716359114.33
 ทุ่งข้าวพวง2825519.503037223.762966822.972916020.62
 รวมทั้งหมด3,32869520.883,83867817.673,12143113.813,51159416.92
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564