DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หนองเรือ1,75033719.2665812118.391,01816416.113044013.16
 บ้านเม็ง558152.6958181.38551101.81472132.75
 บ้านกง26500.0024720.8125400.0024400.00
 ยางคำ359185.01187168.5637320.5437141.08
 จระเข้32710.3140781.9737871.8530400.00
 โนนทอง485347.011832312.57548142.5512410.81
 กุดกว้าง44910.2243720.4640561.4841771.68
 โนนทัน36951.3636161.6637561.6034130.88
 โนนสะอาด477183.77450132.8947751.05434112.53
 บ้านผือ24583.2724541.6325193.5924752.02
 รวมทั้งหมด5,2844378.273,7562035.404,6302234.823,258842.58
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564