DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปัก6877711.21691014.496968.70731824.66
 ตะคุ4485311.83295217.129655.218655.81
 โคกไทย2562911.332724215.442553714.512193114.16
 สำโรง9288.703438.821815.5627414.81
 ตะขบ49213427.2448012626.253067223.531692816.57
 นกออก2664516.922624818.322735720.881953316.92
 ดอน1241310.481282317.971291511.631322015.15
 ตูม2053215.612102913.81701521.4316531.25
 งิ้ว323216.50332113.31309175.50314154.78
 สะแกราช262134.96315278.57321216.54352143.98
 ลำนางแก้ว50918.00581424.14631523.81571628.07
 ภูหลวง206136.3118563.2434411.7656712.50
 ธงชัยเหนือ1,97728614.471,65523013.901,02215314.9793012813.76
 สุขเกษม214125.61201167.96551120.001231310.57
 เกษมทรัพย์2233214.352252712.002143415.892032713.30
 บ่อปลาทอง234177.261012019.801172521.37491020.41
 รวมทั้งหมด6,05979413.104,82265313.543,35148814.563,00137412.46
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564