DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หน้าพระธาตุ22662.6523031.3023541.7026210.38
 วัดหลวง6922.906822.946857.356634.55
 บ้านเซิด236166.78271124.43252218.335635.36
 นาเริก482336.85472316.57458255.46405133.21
 หมอนนาง6336410.115797212.44520417.88478336.90
 สระสี่เหลี่ยม25820.7810221.9625593.537322.74
 วัดโบสถ์10900.008311.209322.158211.22
 กุฎโง้ง755253.311,43419613.671,50424116.021,18316914.29
 หัวถนน359174.74355267.3233461.8028041.43
 ท่าข้าม15363.922114.7614310.702314.35
 หนองปรือ320216.56249187.2326772.6225093.60
 หนองขยาด24100.0026431.1423600.0024110.41
 ทุ่งขวาง22652.2120100.0020610.4918210.55
 หนองเหียง586162.7354040.74520122.31386123.11
 นาวังหิน243187.41368195.1637782.127245.56
 บ้านช้าง2432911.932343113.252242812.50144139.03
 โคกเพลาะ11310.8811443.5111421.7510521.90
 ไร่หลักทอง11143.6011354.42117119.402528.00
 นามะตูม136107.3512653.9711586.963313.03
 รวมทั้งหมด5,4992755.005,8244357.476,0384327.154,3462756.33
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564