DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ท่าหลวง674517.57645538.22509336.48483234.76
 แก่งผักกูด902527.78711318.31781924.3662914.52
 ซับจำปา146149.591101412.73941010.64932729.03
 หนองผักแว่น1392517.991562817.951122219.64781417.95
 ทะเลวังวัด63711.1149510.205036.0035822.86
 หัวลำ2313916.882505321.201915026.181432819.58
 รวมทั้งหมด1,34316111.991,28116612.961,03413713.2589410912.19
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564