DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 โคกสำโรง741547.29833738.767808611.036719914.75
 เกาะแก้ว1361913.97261038.461271310.241141412.28
 ถลุงเหล็ก138107.2513975.0412786.3011797.69
 หลุมข้าว632336.5132928.131700.0010110.00
 ห้วยโป่ง1884624.472627930.151363223.531553925.16
 คลองเกตุ1101412.731442013.891800.003512.86
 สะแกราบ3846416.672434317.703063310.78681927.94
 เพนียด941111.708267.328045.005111.96
 วังเพลิง373349.123044113.49326237.06291196.53
 ดงมะรุม189115.821791810.061371410.22771722.08
 วังขอนขว้าง5923.3911332.658244.888256.10
 วังจั่น15753.1815185.3013985.7613775.11
 หนองแขม21894.1321341.8818173.8717721.13
 รวมทั้งหมด2,85030210.602,72132111.802,4562329.451,98523311.74
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564