DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หางดง1,38617812.841,47625417.211,49519312.911,69223313.77
 หนองแก๋ว1582012.661612113.041772212.431772715.25
 หารแก้ว1592113.21154159.743725.411101311.82
 หนองตอง2823412.062913813.062374518.992363816.10
 ขุนคง2214018.102173917.973794511.872404820.00
 สบแม่ข่า1054542.86954547.371024544.12973839.18
 บ้านแหวน4656914.843955914.942234118.394307316.98
 สันผักหวาน2013718.41199105.03193147.25232219.05
 หนองควาย49811022.094378318.994697315.574995611.22
 บ้านปง426429.864136315.25346339.543484312.36
 น้ำแพร่26711543.0725610842.193074514.662362410.17
 รวมทั้งหมด4,16871117.064,09473517.953,96555814.074,29761414.29
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561