DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สันทรายหลวง3814612.071863518.821754827.432053517.07
 สันทรายน้อย4616113.232845920.777268.33335267.76
 สันพระเนตร2275122.472052914.155758.771853016.22
 สันนาเม็ง150128.00212125.6610887.415048.00
 สันป่าเปา16931.7816442.4415542.5813575.19
 หนองแหย่ง2552911.372503413.602243515.632233515.70
 หนองจ๊อม466429.01991010.104516013.30602589.63
 หนองหาร1,08915013.771,01917016.6897317317.7877915920.41
 แม่แฝก2844515.852755620.362536224.512576926.85
 แม่แฝกใหม่3104915.813085317.211452215.17425388.94
 เมืองเล็น1483422.971533019.611322418.181353022.22
 ป่าไผ่593477.935205310.194725110.815315610.55
 รวมทั้งหมด4,53356912.553,67554514.833,21749815.483,86254714.16
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561