DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เวียง1,93534317.7393720722.091,08418316.882,28647920.95
 ม่อนปิ่น5896811.5462713120.8957815927.5160715225.04
 แม่งอน5278215.563735113.673284413.41500459.00
 แม่สูน5015611.18500367.20621386.12465377.96
 สันทราย3265416.563144012.743133611.503153410.79
 แม่คะ6157512.2071210014.045757412.877168712.15
 แม่ข่า3437722.453448123.553268927.303536718.98
 โป่งน้ำร้อน1331712.781492315.4428310.711542717.53
 รวมทั้งหมด4,96977215.543,95666916.913,85362616.255,39692817.20
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561