DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เชียงดาว1,44117512.141,40919313.701,22926921.891,70322012.92
 เมืองนะ1,37231222.741,64137522.8596121722.581,33631923.88
 เมืองงาย2274821.152113315.642163717.131922915.10
 แม่นะ3697921.413859624.9435812434.6446412727.37
 เมืองคอง2163817.592062311.171852915.681983015.15
 ปิงโค้ง90222124.5079814918.672924816.441,03026125.34
 ทุ่งข้าวพวง3288826.833287924.093328525.603117724.76
 รวมทั้งหมด4,85596119.794,97894819.043,57380922.645,2341,06320.31
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561