DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หายยา21314.2947919.1567913.431862513.44
 ช้างม่อย7568.002913.4580911.2511754.27
 ช้างคลาน2105224.7627682.902314.3532582.46
 วัดเกต539488.91462265.63000.00389369.25
 ช้างเผือก5145811.284956813.741,03213913.4772310614.66
 สุเทพ221188.14312309.62352359.94192147.29
 แม่เหียะ1182319.492052914.15491122.4548510.42
 ป่าแดด5125811.3363810917.08457418.972497028.11
 หนองหอย1993015.081232520.332273314.541222822.95
 ท่าศาลา3937.6913521.4833618.1821314.29
 หนองป่าครั่ง700.0014321.431100.0010110.00
 ฟ้าฮ่าม15995.6614274.93931010.7512197.44
 สันผีเสื้อ460224.78418327.66312258.01336195.65
 รวมทั้งหมด3,07433010.743,29634910.592,73631911.662,83932911.59
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561