DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กบินทร์1,057393.69813192.341,012525.141,4381278.83
 เมืองเก่า1,0751069.861,007969.531,071898.311,071868.03
 วังดาล3975714.364195312.65248249.68296196.42
 นนทรี447449.844074110.07391328.183985413.57
 ย่านรี43512528.74206146.805335.66951010.53
 วังตะเคียน247145.675827512.89538356.511502013.33
 หาดนางแก้ว24272.89284113.8717331.7327593.27
 ลาดตะเคียน2242410.71183168.7457711820.45199115.53
 บ้านนา6258713.92511509.78506448.706519514.59
 บ่อทอง37551.3333882.37382205.24368215.71
 หนองกี่840829.76818485.87866495.66987727.29
 นาแขม1852312.432754014.552413815.77962323.96
 เขาไม้แก้ว4545812.784696313.434095513.453434312.54
 วังท่าช้าง541437.951,01410210.061,1131059.431,04511310.81
 รวมทั้งหมด7,1447149.997,3266368.687,5806678.807,4127039.48
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561