DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สันทรายหลวง2342611.1123083.48248166.4570811.43
 สันทรายน้อย465469.894638317.9340413332.923695414.63
 สันพระเนตร2748631.3930610032.682718431.002647729.17
 สันนาเม็ง332288.433213310.282933712.63254259.84
 สันป่าเปา1793016.7621700.0023093.9119431.55
 หนองแหย่ง11676.03297279.09322288.70321309.35
 หนองจ๊อม45510623.3051012524.5154513124.0451212925.20
 หนองหาร1,05920619.451,04716916.141,00718618.471,07613112.17
 แม่แฝก3044615.133094313.923144313.69302299.60
 แม่แฝกใหม่284248.45265186.79343277.87307258.14
 เมืองเล็น1483221.621663219.281673420.361503221.33
 ป่าไผ่3634712.953053411.1570110715.2661010216.72
 รวมทั้งหมด4,21368416.244,43667215.154,84583517.234,42964514.56
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มีนาคม 2560