DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เวียง2,08432315.501,59932520.331,48729719.971,49733022.04
 ม่อนปิ่น4465311.886047712.756008013.336237712.36
 แม่งอน61414122.9655914125.2263613721.5455710017.95
 แม่สูน5037615.114595612.204945911.945197414.26
 สันทราย4055714.073936917.563817920.733796517.15
 แม่คะ68614721.4367015322.8477013016.8879216320.58
 แม่ข่า3374613.653576819.05345298.413243711.42
 โป่งน้ำร้อน46613.041734928.321894624.341684225.00
 รวมทั้งหมด5,12184916.584,81493819.484,90285717.484,85988818.28
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มีนาคม 2560